Lessor Payroll

Få effektivt, integreret lønsystem til dit ERP-system

Spar tid og ressourcer

LESSOR Payroll er et fuldt integreret lønsystem til Dynamics 365 og tidligere Dynamics AX-versioner. Det betyder, at I vil kunne genkende logik og genvejstaster fra de øvrige moduler til Dynamics 365, og at I ikke skal oprette data flere gange i de forskellige moduler. Dermed sparer I tid og ressourcer.

Når I vælger LESSOR Payroll, får I et sikkert system og en intern lønløsning, I let kan integrere med anden software. 

Hør mere om denne løsning

Dine muligheder med Lessor Payroll

Løsningen giver dig fuldt udbytte af standardfunktionaliteten i Dynamics 365, og du har mulighed for at integrere de mange modulerne imellem, og dermed spare ekstra tid og ressorcer.


Integration Personale og LESSOR Payroll

Personale og LESSOR Payroll anvender de samme medarbejderoplysninger; det betyder, at oplysninger kun skal vedligeholdes et sted, så du undgår omstændelige processer med at vedligeholde de samme medarbejderoplysninger i forskellige systemer. Forespørgsler på den enkelte medarbejder kan kombineres direkte på tværs af de to modulers specifikke oplysninger og gør det muligt at servicere alle niveauer i virksomheden hurtigt og direkte.


Integration Projekt og LESSOR Payroll

Fra projektmodulet dannes der projekttransaktioner, der kan have betydning for en medarbejders lønafregning. Integrationen Projekt og LESSOR Payroll imellem sparer dig for tidskrævende dobbeltindtastninger og minimerer risikoen for fejl. Brugeropsætning sikrer, at præcis de løngivende projektregistreringer også anvendes i lønnen. Herved opnår du, at medarbejderne får en korrekt løn. Historikken i Dynamics 365 giver mulighed for, at du altid kan lave forespørgsler på en medarbejders timeforbrug på et bestemt projekt, men også hvor meget det rent faktisk kostede at have medarbejderen tilknyttet det pågældende projekt.


Integration Tid & fremmøde og LESSOR Payroll

Fra tidsregistreringssystemet i Dynamics 365 ”Tid & fremmøde” hentes der godkendte tidsregistreringer over i en lønkladde eller fraværskladden, så du sparer tidskrævende indtastninger, og risikoen for fejl minimeres. Samtidig sikrer integrationen, at du kun skal vedligeholde lønarter og satser i lønmodulet, men selvfølgelig med muligheden for at anvende oplysningerne i Tid & Fremmøde direkte uden grænsefladeproblematikker til eksempelvis forkalkulationer. Det sikrer dig et overblik over ressourceforbruget.


Integration Økonomi og LESSOR Payroll

Fra LESSOR Payroll afleveres poster i en bogføringskladde i forbindelse med opdatering af lønkørsler. Det sikrer fuld sporing på transaktionsniveau imellem løn og økonomi, og at afstemninger i forbindelse med måneds-, kvartals- eller årsafslutninger bliver en simpel operation.


Integration Rejser & udgifter og LESSOR Payroll 

Rejseafregningssystemet ”Rejser & udgifter” i Dynamics 365 håndterer procedurerne vedrørende bestilling og afregning af rejseudlæg. Medarbejderne får overblik over, hvilke udlæg der er afregnet, og hvilke der stadig udestår.


Datostyring

Datostyring på alle niveauer betyder blandt andet, at du kan oprette fremtidige satsværdier på overenskomster, skatteoplysninger med mere på det tidspunkt, hvor du får kendskab til dem.


Dansk lovgivning 

Med LESSOR Payroll til Dynamics 365 får du et lønmodul der automatisk håndterer og supporterer dansk lovgivning på lønområdet. Det giver dig en sikkerhed for, at lønsystemet på vitale områder altid er opdateret til gældende lovgivning.


Fraværshåndtering

I får mulighed for at registrere medarbejderes fravær, herunder orlov. Afhængigt af opsætningen på den enkelte fraværskode kan fravær udløse løntræk eller udbetaling af eksempelvis sygeløn.


Lønsedlen

I LESSOR Payroll til Dynamics 365 har du uanede muligheder for at opsætte de lønseddelprofiler, du måtte ønske. Herved fremtræder lønsedlen let læselig og forståelig over for medarbejderen. Det sparer tid og giver tilfredse medarbejdere. Du har også mulighed for at sende lønsedlerne enten på e-mail eller til e-Boks.


Ferie

Ferie er en integreret del af fraværshåndteringen. I forbindelse med lønberegningen holder lønsystemet automatisk øje med, hvor meget ferie en medarbejder har optjent mulighed for at afholde i virksomheden. Ferieregnskabet gør det muligt for dig at kunne besvare medarbejderens eller afdelingschefens forespørgsler omkring restferie samt løbende at holde øje med feriepengehensættelsen.


Korrektur

I får et uovertruffent værktøj til at korrigere/efterregulere medarbejdernes løn, fravær og stamdata. Korrekturberegningen er integreret i lønkørslen og genberegner hele medarbejderens løn for den periode, hvortil der er korrektioner. Ved at anvende korrekturkladderne opnår du en effektiviseringsgevinst, der samtidig præsenteres på en overskuelig måde over for medarbejderen. Det gør en efterregulering af lønnen gennemskuelig for medarbejderen.


Saldokørsler

I forbindelse med opstart af LESSOR Payroll til Dynamics 365 er der mulighed for at indlægge opstartssaldi på de enkelte medarbejdere. Saldokørslerne sikrer, at du uden besvær kan anvende data fra andre
systemer, således at du undgår diverse opslag i tidligere lønsystemer. Saldokørslerne anvendes også til eventuelle reguleringer henover året, så du opnår en nem og effektiv håndtering af diverse problematikker, for eksempel ændringer i ansættelsesforhold. 


eIndkomst

Løsningen håndterer indberetning til eIndkomst, der er obligatorisk for alle indberetningspligtige. LESSOR Payroll danner på anfordring de filer, du skal bruge til eIndkomst, både til håndtering af eSkattekort og de filer, der efter hver lønkørsel eller mindst én gang om måneden, skal indberettes elektronisk til eIndkomst.

Sikker proces for lønkørsler

I LESSOR Payroll til Dynamics 365 er lønkørslen den kørsel, der sikrer opdateringen af medarbejdernes løn. Inden der opdateres, er det muligt at:

  • Beregne en og alle medarbejderes løn med udskrivning af lønseddel, finanskonteringsliste og en fejlrapport. Det sikrer, at lønnen er korrekt, og du undgår at skulle foretage rettelser til lønnen næste gang.
  • Beregne en lønberegning for den enkelte medarbejder, der giver dig mulighed for at se alle de lønlinjer, der bliver beregnet på medarbejderen. Det giver dig en unik mulighed for at opdage eventuelle mangler tidligere i forløbet.
  • Annullere en lønberegning for en enkelt medarbejder, en gruppe eller for alle medarbejdere. Muligheden for, at du kan annullere en enkelt medarbejder og genberegne for denne ene, betyder, at du sparer tiden til at skulle genberegne for alle medarbejderne igen.

Dine klare fordele

LESSOR Payroll giver effektiv håndtering af alle processer omkring udbetaling af løn og andre personalevederlag.  

Du får:

Integration til Dynamics 365 øger effektiviteten

Prøveberegning sikrer korrekt lønudbetaling

Gruppering af medarbejdere efter timer og løn

Lønsedler pr. e-mail eller til E-boks

Integration til komme/gå og fraværsregistrering

Overblik over udleverede effekter (telefoner, PC'er etc.)

Vil du høre mere om, hvordan LESSOR Payroll kan hjælpe dig?

Vi vil meget gerne dele vores erfaringer med dig. Naturligvis uforpligtende og uden beregning.

keyboard_arrow_up