AXCITE PRODUCT MANAGEMENT 

Højere kvalitet af varestamdata i Dynamics 365

Stærke stamdata, din genvej til succes

Det kan være en usynlig hæmsko for din virksomhed, hvis kvaliteten af varestamdata ikke er god nok. Det kan koste både ordrer og bremse yderligere vækst i din forretning. Axcite Product Management sikrer højere kvalitet af stamdata gennem et struktureret og brugervenligt værktøj. Det er din sikkerhed for højere kvalitet i både vareoprettelse og den løbende vedligeholdelse.

Hør mere om denne løsning

Dine muligheder med Axcite Product Management

Modulet sikrer en langt højere kvalitet af stamdata gennem en klar og ufravigelig struktur for styring af stamdata, som både giver bedre overblik og gør det lettere at håndtere stamdata. Det skal nemlig være nemt at håndtere stamdata.


Stamdata gøres mindre komplekst

Formålet med modulet er, at kompleksiteten i stamdata så vidt muligt skjules for den daglige bruger af Dynamics 365/AX, at man fra centralt hold skal kunne sikre maksimal kvalitet af data, og at en vare ikke kan tages i brug, før alle nødvendige stamdata er på plads.

cog-approved


Central styring – lokal vedligeholdelse

Ved deling af data på tværs af selskaber, sikrer løsningen den nødvendige centrale styring af data samtidig med, at man fortsat kan vedligeholde data lokalt i det enkelte selskab.

lock-network


Udbygning af standardfunktionalitet

I Dynamics AX 2012 introducerede Microsoft en todeling af varestrukturen i form af Produkter, der deles på tværs af alle selskaber, og Frigivne produkter der vedligeholdes i hvert regnskab. Samme struktur går igen i Dynamics 365. Axcite Product Management skal ses som en udbygning af denne funktionalitet.

toys-lego


Brugervenlig automatik

Modulet skaber to nye begreber, segment og klassifikation. Hvert produkt skal tildeles et både segment og en klassifikation ved oprettelse. I det enkelte regnskab vedligeholdes avancerede skabeloner for hver kombination af segment og klassifikation. I skabelonen er en række feltværdier defineret, så de kan udfyldes automatisk ved frigivelse. Det gør løsningen meget brugervenlig, for ved produktoprettelse skal der kun tages stilling til to felter.

check-2

PLM-funktioner styrker håndtering af produkter

Modulet indeholder udvidelser til standardfunktionaliteten i Dynamics 365, der sikrer en mere effektiv segmentering af dine varer. Du kan opdele varer i Fast/Medium/Slow/Not moving, så du konstant har fokus på de vigtigste varer. Du kan opdele dine varer ud fra volatilitet, så du vælger det rette disponeringsprincip for den enkelte vare, og du kan via ABC-kategoriseringer inddrage økonomiske værdier i din segmentering. Læs mere

warehouse-cart-packages-3


Produktlivscyklus højner datakvalitet

Systemets produktlivscyklus medvirker også til at sikre høj datakvalitet ved en minimal indsats. Med denne funktion kan man sikre, at felter, der ikke vedligeholdes i en skabelon – for eksempel kostpris og vægt – også angives, før varen tages endeligt i brug. Når varen flyttes videre i PLC til f.eks. udfasning, kan man igen aktivere en række automatiske handlinger såsom nulstilling af sikkerhedslager, spærring for indkøb med mere.

monetization-approve


Løbende synkronisering af data

Axcite Product Management indeholder også en funktion til løbende at synkronisere data. En rettelse på en avanceret skabelon kan således synkroniseres med alle varer, der er omfattet af skabelonen.  Rettelserne kan gennemføres automatisk eller ved forudgående gennemsyn i en kladdefunktion. Dermed undgår man den forholdsvis tidkrævende vedligeholdelse af data på varen.

synchronize-arrows-three

Dine konkrete fordele

Axcite Product Management løser en kompleks problemstilling og sørger for, at du får styr på produktstamdata én gang for alle.

Du får:

Højere kvalitet i stamdata

En simpel løsning, hvor brugeren kun skal tage stilling til to felter

Mulighed for at rette i en skabelon, så rettelsen slår igennem på alle omfattede varer

Struktur til vedligeholdelse af stamdata på tværs af selskaber

Sikkerhed om, en vare ikke kan tages i brug uden nødvendig stamdata

Definerede feltværdier udfyldes automatisk ved frigivelse af produktet.

Større sikkerhed, da systemet forhindrer, at du kommer til at begå fejl i pressede situationer

Tidbesparelse: Opdatering af stamdata bliver en meget mere enkelt opgave.

I vareoprettelsen betyder det:

  • Forenkling: Ud fra to valgte kategorifelter fødes størstedelen af alle stamdatafelter.
  • Frigivelse af varer: Regelsæt gælder individuelt for alle selskaber.
  • Automatisering: Definerede feltværdier udfyldes automatisk ved frigivelse af produktet
  • Brugervenligt system: Du har sikkerhed for, at dine medarbejder med lethed kan bruge løsningen
  • Højere kvalitet: Man kan ikke springe over hvor gærdet er lavest. Validering sikrer kvaliteten.

I den løbende vedligeholdelse betyder det:

  • Nemmere arbejdsadgang: Opdatering af stamdata sker automatisk på tværs af selskaber.
  • Højere kvalitet: Man glemmer ikke at vedligeholde data i et selskab.
  • Større sikkerhed: Systemet forhindrer, at du begår fejl i pressede situationer.

Værd at vide om priser og licenser

Ligesom Microsofts licens- og prismodel er Axcite standardmodulerne prissat ud fra antallet af brugere i løsningen til en fast månedspris, der inkluderer både brugsretten samt adgang til de løbende opdateringer.

Læs mere her

monetization-user-monitor-1

Her er nogle af vores tilfredse kunder, der har valgt Axcite Product Management

Vil du gerne se løsningen og høre mere om, hvordan Axcite Product Management kan hjælpe din virksomhed?

Book et møde


F&H

Nordens førende isenkramsgrossit vælger Dynamics AX 2012 forstærket af Axcite Supply Chain til at underbygge deres fortsatte vækst.

Se casen

Scandinavian Avionics

"Microsoft Dynamics 365 vil give os et markant løft". Scandinavian Avionics vælger Dynamics 365 forstærket af Axcite Supply Chain. 

Se casen

Andre tillægsløsninger, der optimerer kerneprocesser i forsyningskæden


Axcite Warehouse Automation

Integrér dine lagerautomater med Dynamics AX så I undgår dobbeltarbejde i form at indtastning i automaten af linjer i en plukkeordre.

Se mere
 

Axcite Sales

Smarte funktioner, som gør det nemt at arbejde med modtagelse og indlæsning af salgsordrer. Det sikrer en præcis angivelse af leveringstid og en bedre kundeservice.

Se mere
 

Axcite EDI

Brugervenligt værktøj, der integrerer Microsoft Dynamics 365 og BIZbrains EDI-portal, så du nemt opnår vedligeholdelse af ind- og udgående dokumenter som ordrebekræftelse.

Se mere
 

Axcite Quality Management

Uundværligt værktøj til at samle kvalitetskontrol og kvalitetsstyring, der giver et større overblik og forbedrer hele kontrollen.

Se mere
 

Vil du høre mere om, hvordan Axcite Product Management kan hjælpe dig?

Vi vil meget gerne dele vores erfaringer med dig. Naturligvis uforpligtende og uden beregning.keyboard_arrow_up