Vores projektmodel

Axcite Steps

Brugerne hjælper med at udvikle den helt rigtige løsning

Vores agile projektmodel

En stærk og gennemprøvet projektmodel er altafgørende for succesfuld implementering af et ERP-system. Når du samarbejder med os om dit nye ERP-system, får du både en struktureret proces og en agil projektudvikling, som sikrer, at dine superbrugere inddrages i selve udviklingsarbejdet. Denne model er oplagt for jer, der ønsker en løsning der er skræddersyet efter netop jeres behov.

Er du i stedet på udkig efter en standard ERP-løsning? Så læs mere om hvad I kan opnå ved at køre standard Dynamics 365 F&O

Axcite Steps, som vi kalder vores projektmodel, er en videreudvikling af Sure Step-implementeringsmetoden fra Microsoft. Den er baseret på det bedste fra vandfalds-projektmodellen og den rene agile projektmodel, og er med til at sikre, at dine forventninger til det nye ERP-system løbende afstemmes.

Axcite Steps består af fem essentielle faser, som vi på engelsk kalder: 

 1. Requirement Analysis and agreement 
 2. Preparation
 3. Implementation
 4. Deployment
 5. Support

For os er det helt afgørende at vores kunder dels kan køre stabil drift fra dag et, og dels at vi er "gode venner" efter et endt projekt. Derfor er indledende forventningsafstemning, stærk projektledelse, høj kvalitet og omfattende test ufravigelige elementer i vores projekter.

Vi starter med en grundig behovsanalyse, der danner fundament for en rammeaftale. Dermed får vi afstemt opgavens art, omfang og succeskriterier samt tids- og uddannelsesplan.

For at opnå en løbende brugerinvolvering under selve udviklingen af systemet, gennemføres det agilt i iterative sprintfaser. Jeres brugere får dermed hurtigere fingrene i systemet, og processen medvirker til, at jeres viden og knowhow aktivt bidrager til, at det er den helt rigtige løsning, vi får udviklet. 

Sideløbende med de overordnede faser i Axcite Steps-modellen gennemføres en række tværgående processer, såsom etablering af teknisk platform, parameteropsætning, datamigrering, brugerstyring og -rettigheder, integrationer og uddannelse.

Kontakt os for at høre mere om Axcite Steps-modellen

1 - Requirements Analysis and agreement 

Vi analyserer jeres behov og afstemmer forventningerne. 

Behovsanalysen beskriver forretningsgange i forhold til systemet og indeholder:

 • Overordnede succeskriterier
 • Fit/Gap analyse
 • Tids- og uddannelsesplan
 • Estimat over programtilpasninger

Behovsanalysen er grundlag for en rammeaftale med:

 • Faste priser på kendte elementer
 • Rammepriser på projektdele, som afstemmes i udviklingssprints

Ændringer, der først viser sig behov for i udviklings-sprints, tilbydes særskilt.

2 - Preparation

Behovsanalysen og rammeaftalen er grundlag for forberedelsen, som omfatter:

 • Flowdiagram over virksomhedens processer
 • Plan for datamigrering

Sammen med behovsanalysen udgør de to elementer løsningsbackloggen, der er en komplet og prioriteret liste over udviklingsopgaver.

Hardwareplatformen med standardsoftware etableres. Uddannelse af superbruger(e) indledes, og vi begynder at migrere centrale stamdata som kunder og varer.

3 - Implementation

Implementeringsfasen består af fire faser:

1. Prioritering

De mest forretningskritiske udviklingsopgaver gennemføres først. Godkendte ændringsanmodninger tilføjes og prioriteres. Det vurderes, om de påvirker tidsplanen.

2. Design

Opgaverne designes sammen med superbruger(e) og detailbeskrives. Der udarbejdes test scripts for de enkelte funktioner.

3. Udvikling

Opgaverne programmeres og testes af både udvikler og ansvarlig konsulent.

4. Workshop

Der gennemføres en workshop, hvor de nye funktioner godkendes og overdrages til superbruger(e).

4 - Deployment

Selve udrulningen følger en plan, som systematisk beskriver de afsluttende aktiviteter op til driftsstart.

Der gennemføres en række delfaser, som gør systemet klar til godkendelse og driftsstart.

Slutbrugere uddannes i virksomheden eller hos Bredana på åbne eller virksomhedstilpassede kurser. Vi foretager den endelige datamigrering.

Driftsworkshoppen er den afgørende prøve, inden løsningen tages i brug.

5 - Support

Vores systemkonsulenter yder driftsassistance via hotline eller service/support i virksomheden.

Gennem løbende udviklingsdialog har vi fokus på optimering af forretningsprocesser og systemer, og Bredana Modellen kan starte forfra i mindre delprojekter.

Læs mere om vores drift og support-services

Vi forstår dig og dine behov

Mange af vores konsulenter har erfaring fra den side af bordet, hvor du sidder. Det betyder, at vi forstår, hvordan jeres forretning fungerer – og hvad der skal til, for at I opnår succes.

Lær os bedre at kende

Se vores løsninger


Microsoft Dynamics 365
 Supply Chain Management

Forretningsløsningen, der giver digital styring, øger produktiviteten i forsyningskæden og øger transparens i hele din forretning. 

Se mulighederne

gauge-dashboard

Microsoft Dynamics 365
Finance

Stærke funktioner, der samler og automatiserer dine økonomiske processer og gør det let at træffe strategiske økonomiske beslutninger.

Se mulighederne

pie-line-graph-desktop

Microsoft
Power Platform

Samling af teknologiske løsninger der analyserer data, bygger databaserede løsninger, automatiserer processer og skaber innovation overalt i din forretning.

Se mulighederne

flash


Vil du høre mere?

Vi fortæller gerne mere om vores projektmodel Axcite Steps. Udfyld formularen, og så vender vi hurtigst muligt tilbage til dig.

keyboard_arrow_up