Axcite Business Intelligence

Kom dine datasiloer til livs med Axcite Business Intelligence

November 2020 // 10 MIN

Nedbrydning af datasiloer, ensretning og validering af data samt udtømmende indblik i de faktorer, der driver din forretning, er forudsætningerne for at kunne træffe datadrevne beslutninger på det rigtige grundlag. Axcite Business Intelligence hjælper dig godt på vej. 

De fleste virksomheder har indset værdien af at træffe forretningsbeslutninger baseret på data i stedet for mavefornemmelser. Men for mange virksomheder er det en reel problemstilling, at data opsamles fra forskellige kilder uden nogen form for validering og gennemsigtighed for, hvordan de er opnået. Disse såkaldte datasiloer en hæmsko, når forretningskritiske beslutninger skal træffes på et korrekt grundlag.

Axcite Business Intelligence - udviklet til Dynamics 365 Finance og Dynamics 365 Supply Chain Management - tilbyder en effektiv løsning til at håndtere virksomhedens mange datakilder, så det bliver nemmere at træffe beslutninger på et valideret datagrundlag.

Derfor hæmmer datasiloer dit beslutningsgrundlag

Datasiloer bruges som udtryk for decentrale datakilder i en virksomhed. De fleste virksomheder har mange forskellige systemer til at indsamle og opbevare data, som "bor" ude i virksomhedens afdelinger, og derfor ikke er centralt forankret. Det kan være alt fra CRM-systemer til de regneark og lignende, som salg, kundeservice eller marketing arbejder i. Hvis data fra disse kilder ikke valideres fra central hånd - eller det synliggøres, hvordan de opsamles og anvendes -  opstår datasiloer.

Disse datasiloer kan gøre det vanskeligt at træffe beslutninger på et transparent og valideret grundlag. I værste fald kan det betyde, at stakeholders og beslutningstagere ikke har indblik i de samme tal på tværs af virksomheden, og forretningskritiske beslutninger derfor træffes på et forkert datagrundlag.

"Man ser i mange virksomheder, at forskellige afdelinger i samme virksomhed af den ene eller anden årsag holder deres data tæt ind til kroppen, og præsenterer disse data som fakta uden at synliggøre, hvordan data er indsamlet og valideret, og hvilket kriterier, der i øvrigt ligger til grund", fortæller Michael Christensen, Application Consultant hos Bredana Axcite og fortsætter:

"Det er problematisk, når der i virksomheden ikke er en klar procedure for, hvilke datakilder man skal anvende og hvordan de skal valideres, hvis de lægges til grund for forretningsbeslutninger. I værste fald kan det nemlig betyde, at vigtige beslutninger træffes på et forkert grundlag".

"Derfor er det vigtig, at virksomhedens ledelse forholder sig til, at datagrundlaget skal være i orden, når man ønsker at træffe beslutninger baseret på data", tilføjer Michael Christensen.

Det kræver en klar struktur for, hvordan data indsamles og bearbejdes, når man skal agere datadrevet. De fleste virksomheder har behov for ensretning og kvalitetssikring af virksomheds mange datakilder. Og en måde at skabe det på, er at samle dine virksomhedsdatakilder i ét Data Warehouse.  

Axcite Business Intelligence samler alle datakilder i ét Data Warehouse

Axcite Business Intelligence er udviklet til Dynamics 365 Supply Chain Management og Dynamics 365 Finance (som tilsammen udgør efterfølgeren til Dynamics AX) med det formål at gøre det lettere for virksomheder at blive datadrevet i deres beslutningsgrundlag. 

Løsningen løser effektivt de udfordringer med data, som de fleste virksomheder oplever hæmmer deres beslutningsproces, og stiller samtidig en række værktøjer til rådighed, så man nemmere kan overskue og omdanne forretningsdata til indsigter i form af Power BI eller Excel-analyser, man kan basere sine beslutninger på.

”Med Axcite Business Intelligence kan du samle alle datakilder i virksomheden i ét Data Warehouse, hvilket gør det nemmere at håndtere, validere og sammenholde data. Det kan være kilder med de historiske data fra tidligere ERP-systemer eller data, der ligger i andre databaser, systemer eller regneark”, forklarer Michael Christensen.

Axcite Business Intelligence er baseret på infrastrukturen i Microsoft Azure i form af Azure SQL og Azure Analysis, og er integreret med Microsoft Power Platform, herunder Power BI og Power Automate.

Billede 1: Eksterne datakilder indlæses til Data Warehouse via Azure Data Factory, hvor data renses og transformeres inden de indlæses. 

”Data fra alle de forskellige kilder indlæses og renses til data warehouse, hvorefter de er klar til brug i Azure Analysis Services. Azure Analysis Services er med andre ord motoren bag analyserne. Her oprettes relationer mellem data, og de mest anvendte beregninger i form af totaler og sammenligninger, f.eks. år til år eller måned til måned. Derudover er der out-of-the-box-mulighed for visning i forskellige rapporteringsvalutaer og meget mere. På den måde kan slutbrugeren nemt komme i gang med at bygge analyser på et ensartet og valideret datagrundlag”, pointerer Michael Christensen. 

Læs mere om Axcite Business Intelligence

Fokusér på de rigtige nøgletal

Forudsætningen for at kunne agere datadrevet er først og fremmest at få opsamlet, valideret og bearbejdet den korrekte data. Et andet vigtigt skridt er at sikre, at du har det rigtige beslutningsgrundlag og fokuserer på de korrekte nøgletal.

Billede 2: Med Axcite Business Intelligence bliver det nemmere at samle og arbejde data fra eksterne datakilder i ét overblik med virksomhedens vigtigste KPI'er. 

 "Din virksomheds nøgletal er dem, der viser, hvor du i værdikæden, du tjener dine penge, og hvor du så at sige taber dem". Det er de nøgletal eller KPI'er, som de også kaldes, der viser, hvad der rent faktisk driver din forretning og kan være med til belyse om fremtidig vækst er i fare", siger Michael Christensen og fortsætter:

”Man plejer at sige, at man bør fokusere på de nøgletal, hvor man reelt kan ændre noget i forretningen, og her er det en fordel at anvende balanced scorecard til at binde strategi og adfærd sammen, så målsætninger operationaliseres”.

Billede 3: Med Power BI kan du nemt lave visualiseringer over virksomhedens nøgletal.

Axcite Business Intelligence gør det nemt for virksomheder at bygge deres eget balanced scorecard i form af Power BI-dashboards, da alle de forskellige datakilder er tilgængelige i ét og samme datagrundlag. Axcite Business Intelligence gør det væsentligt nemmere at måle de ting, som historisk har været svære at måle, da man netop let kan tilføje forskellige datakilder. Med andre ord, forstærkes virksomhedernes mulighed for indsigt i forretningens nøgleprocesser i større omfang end tidligere.

Vil du vide mere?

Vi har samlet nogle af vores anbefalinger til, hvordan du kommer godt i gang med at nedbryde datasiloer, identificere de rette nøgletal i et webinar - se det her.

Har du spørgsmål til Axcite Business Intelligence eller ønsker en demo af modulet, er du velkommen til at kontakte os nedenfor.

Ja tak, jeg vil gerne vide mere

Skal vi hjælpe dig?

I Bredana Axcite har vi stor erfaring med brug af Microsofts Power Platform, som har værktøjer til opsamling af data via f.eks. spørgeskemaer, import af tekstfiler ved oprettelse, oprettelse af data ved hjælp af QR koder mv.

Vi bistår gerne med at opsamle relevante datakilder i jeres nye Data Warehouse, og hjælper jer godt i gang med at udnytte potentialet i Axcite Business Intelligence, så I effektivt nedbryder datasiloerne i jeres virksomhed, sikrer transparens i data og får indsigt i de faktorer, som har indflydelse på virksomhedens fremtidige vækst.

Hør mere

Vi er specialister i Microsoft Dynamics 365

Vi er særligt stolte af vores certificering som Microsoft-partner med speciale i Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management og Finance. Det betyder nemlig, at du er garanteret markedsledende ERP-produkter af høj kvalitet og sikkerhed.

Læs mere om vores løsninger

Hør mere?

Er du interesseret i at høre mere eller se en demo af Axcite Business Intelligence, er du velkommen til at kontakte os her.

keyboard_arrow_up