On-demand webinar

Landed cost i Dynamics 365 Supply Chain Management

Vores on-demand webinars er arkiverede optagelser af de webinarer, vi løbende afholder.

D. 28. april 2021

Til april frigiver Microsoft det nye landed cost-modul i Dynamics 365 Supply Chain Management, der giver bedre styring af dine varer i transit – både i forhold til transporttider, og beregning af dine indkøbte varers landed cost.

På dette webinar vil vi demonstrere de forskellige muligheder i landed cost-modulet, og vise dig, hvordan du bl.a. kan styre faktureringen af dine indkøb, opnå fuld rutestyring af dine indgående varer og bedre beregne dine varers hjemtagelsesomkostninger. 

På webinaret gennemgår vi:

  • Overensstemmelse mellem fysisk flow og økonomisk ejerskab. Det er nu muligt at styre faktureringen af indkøb for eksempelvis FOB-ordrer, så snart det økonomiske ejerskab overgår fra leverandøren til dig som kunde. Varerne tilgår ikke lageret direkte, men er i transit indtil endelig modtagelse på slutdestinationen. Den opgave har man tidligere skullet løse på kreativ vis eller med partnerløsninger.
  • Fuld rutestyring. Du kan nu opdele sine indgående varer i ruter bestående af flere etaper med hver sin leveringstid. Eksempelvis kan en forsendelse fra leverandøren bestå af forsendelse til havn, sejltid, fortoldning og sluttransport til eget lager. Opdateringer af faktiske datoer i kæden kan udløse automatiske opdateringer af modtagelsesdatoer, så din modtagelsesdato på lageret altid er korrekt.
  • Forkalkulerede og efterkalkulerede hjemtagelsesomkostninger. Det bliver nu muligt at estimere omkostningerne og fordele disse på varerne efter volumen, vægt eller anden passende nøgle. Realiserede omkostninger sikrer, at du ender med det reelle billede og den reelle landed cost for såvel indkøb som flytteordrer.

Se vores andre on-demand webinarer her


keyboard_arrow_up