Persondatapolitik til ansøgere

Sådan behandler vi dine oplysninger

Vedrørende behandling af dine personoplysninger i forbindelse med jobansøgning.


Bredana Axcite (efterfølgende kaldet Bredana) behandler de oplysninger, som du har sendt til virksomheden i forbindelse med din opfordrede eller uopfordrede jobansøgning, herunder dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer, ansættelses- og uddannelseshistorik samt faglige og personlige kompetencer med mere.


Vi ønsker ikke at modtage følsomme oplysninger som for eksempel helbredsoplysninger. Hvis vi har modtaget følsomme oplysninger, vil sådanne oplysninger som det helt klare udgangspunkt straks blive slettet.

Tilsvarende ønsker vi ikke at modtage og behandle dit CPR-nummer på nuværende tidspunkt. Dette skal først bruges ved tilbud om ansættelse.  

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at gennemgå og vurdere ansøgningen og eventuelle bilag med henblik på en eventuel ansættelse.


Dine oplysninger vil udelukkende blive anvendt af Bredana i forbindelse med rekruttering. Oplysningerne er nødvendige - men ikke nødvendigvis tilstrækkelige - for at kunne vurdere, om du skal tilbydes ansættelse.


Bredana opbevarer dine oplysninger i op til seks måneder regnet fra tidspunktet for din indsendelse af ansøgningen.


Dine oplysninger behandles fortroligt, og kun autoriseret personale ved Bredana vil have adgang til dine oplysninger. Bredana vil i nogle tilfælde dele dine oplysninger med et rekrutteringsbureau. Dine oplysninger videregives ikke herudover uden forudgående samtykke fra dig.

Efter databeskyttelsesforordningen har du ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse.


Ret til indsigt: Du har ret til få bekræftet, om Bredana behandler personoplysninger om dig, og i givet fald har du krav på at få udleveret en kopi af de oplysninger, der behandles om dig. Anmoder du om indsigt, har du krav på at få en række yderligere oplysninger fra Bredana om, hvilke data vi behandler, hvordan vi gør det, og hvilken hjemmel vi har til at gøre det.


Ret til berigtigelse og sletning: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, ligesom du har ret til at supplere med yderligere oplysninger for at gøre oplysningerne mere fuldstændige eller ajourførte. Derudover har du i særlige tilfælde ret til at få oplysninger om dig slettet inden tidspunktet for vores almindelige sletteregler.


Ret til begrænsning af behandling: Du har i særlige tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset, således at Bredana fremover som udgangspunkt kun må behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring - med dit samtykke med henblik på at fastlægge, forsvare eller gøre retskrav gældende.


Ret til indsigelse og klage: Du har ret til at gøre indsigelse mod Bredanas ellers lovlige behandling af dine oplysninger. Du har ret til at klage direkte til Bredana eller til Datatilsynet.


Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

keyboard_arrow_up