VM Tarm

Dynamics AX skal øge konkurrenceevne og indtjening

VM Tarm, som er Nordens førende producent af tankvogne til primært mælk, øl, foder og gylle, regner med at kunne skære 10% af produktionstiden med Dynamics AX. 

VM Tarm

Branche: Produktion

Størrelse: Stor

Løsninger: 

En opgradering der kan mærkes på bundlinjen

Overgangen fra en ældre XAL og adskillige subsystemer til Dynamics AX med Bredanas projekt-produktionsmodul har fået langt større betydning for virksomheden VM Tarm end umiddelbart forventet. Overordnet set er resultatet, at tankvognsproducenten i det vestjyske sidder med en række stærke kort på hånden i den hårde konkurrence, for systemet både strømliner produktionen og leverer væsentligt input til strategiske optimeringer. I sidste ende kan resultatet ses på bundlinien. 

Når VM Tarm specialbygger avancerede tankvogne til kunder som Arla Foods, Carlsberg og Danish Agro indgår ofte tusindvis af komponenter. Undervejs ændres styklisterne, fordi kunden har nye ønsker. 

Netop dette område var tidligere en akilleshæl i virksomheden med konsekvenser for såvel produktionstid som indtjening. 

”Delene var ikke altid til stede, når de skulle bruges. Endvidere var der ikke fuldstændig styr på de økonomiske konsekvenser af ændringerne,” siger projektleder Brian M. Andersen, VM Tarm. 

”Med Dynamics AX har vi fået et system med dynamiske styklister. Vi kan modulere projektet, når kunden kommer med nye ønsker, lægge de nye dele ind og få dem produceret eller bestilt i tide.” 

Den dynamiske projekt-produktions platform, som etableres for hver enkelt tankvogn, har afløst en række manuelle arbejdsgange og gjort en stribe subsystemer ”arbejdsløse”. Dynamics AX samler alle tråde og holder styr på dem. Resultatet er markant: 

”Vi regner med at kunne skære 10 procent af produktionstiden, når vi ikke skal vente på dele,” siger Brian M. Andersen.  

VM Tarm er markedsførende på sit felt i Norden og har desuden eksport til England. Tankvognene med tanke i rustfast stål eller aluminium udvikles og konstrueres til den enkelte kunde i tæt samarbejde med denne. Virksomheden ejes af Knus Lauritsen, hvis far, Bernard, startede produktionen i 1978.

Dynamics AX som strategisk værktøj

Lige så vigtig er imidlertid den gennemsigtighed, Dynamics AX har skabt. 

”Tidligere var alt det, der lå mellem tilbud og færdigt projekt en gråzone. Vi vidste ikke præcist, hvilke konsekvenser ændringer undervejs fik for økonomien i projektet,” siger Brian M. Andersen. 

På dette område er situationen før og nu som nat og dag. 

”Vi har langt bedre overblik over, hvornår og hvor i projektet delene skal bruges. Og vi kan langt mere detaljeret se, hvad timerne bliver brugt til,” fortæller Brian M. Andersen. Det betyder også, at VM Tarm så at sige får adgang til helt ny viden om sin egen forretning, som kan bruges til justeringer af strategien: 

”Vi kan se, hvor vi tjener mest, og hvad vi eventuelt taber på. Så nu har vi et kvalificeret grundlag til at tage beslutninger om strategiske ændringer,” siger Brian M. Andersen. 

Projekt-produktions platformen står åben i hele vognens levetid, og alle reparationer med mere registreres. Så også på den lange bane bliver det muligt at efterkalkulere og få et totalbillede af, hvor meget den enkelte bil, type og kunde bidrager til indtjeningen. 

Samling af alle informationer på et sted gør det også nemmere at imødekomme myndighedernes stigende krav om dokumentation - herunder ikke mindst sporbarhed på råvarer og halvfabrikata, der benyttes til tanke til fødevarer og farligt gods. 

Medarbejderen, som skal reparere bilen, får det også nemmere, når hele vognens livsforløb ligger i systemet. 

Om samarbejdet med Bredana Axcite

"De forstod til fulde vores forretning, og løsningen har ramt 100 procent plet. Overgangen til det nye system gik langt lettere end forventet.

Brian M. Andersen Projektleder, VM Tarm

Samarbejdet med Bredana Axcite

Brian M. Andersen om samarbejdet med Bredana Axcite:

”I tæt samarbejde med os gennemførte Bredana Axcite en grundig detailanalyse, hvor de virkelig satte sig ind i vores måde at arbejde på. De forstod til fulde vores forretning, og løsningen har ramt 100 procent plet. Overgangen til det nye system gik langt lettere end forventet. Projektet blev udført til aftalt tid og pris - inklusiv undervisningen af medarbejderne, hvor vi valgte at benytte os af Bredanas moderne kursusfaciliteter i Kolding."

Vil du vide mere?

Vi vil meget gerne dele vores erfaringer med dig. Naturligvis uforpligtende og uden beregning.

keyboard_arrow_up