Få styr på bekræftede leveringsdatoer med Dynamics 365 og Axcite Sales

Januar 2020 // 8 MIN

Styring af bekræftede leveringsdatoer til slutkunden er et kritisk element i forsyningskæden, som i værste fald kan forårsage øgede omkostninger og lavere kundetilfredshed.

Problemer med styring af bekræftede leveringsdatoer giver ofte anledning til stor frustration og øgede panderynker hos mange salgs- og logistikchefer. Særligt i produktions- og engrosvirksomheder, hvor man er afhængig af en række leverandører i forsyningskæden, er evnen til at styre bekræftede leveringsdatoer overfor leverandøren og slutkunden altafgørende for at opretholde en høj kundetilfredshed.

Der er mange faktorer, der kan påvirke den endelige leveringsdato – alt fra for lav lagerbeholdning, manglende leveringsevne fra leverandør, transportforsinkelse, beskadigede varer mv.

Den rette løsning er med til at give transparens og overblik over hele salgsprocessen, og samtidig sikre veldefinerede og automatiserede flows, der styrker værdikæden hele vejen rundt.

Standard ATP-beregning som byggeklods

Med Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management kommer der en out-the-box-løsning til håndtering af salgsordrer og styring af ordrebekræftelsesdatoer.

Standardfunktionen ATP (available-to-promise) kan beregne en realistisk leveringsdato baseret på en vares kendte og forventede tilgængelighedsdato.

Beregningen indbefatter samlet lagerbeholdning, leveringstider, forventede tilgange og planlagte afgange, og tilbyder et øjebliksbillede af den mulige leveringsdato.

”Som salgsmedarbejder i en engrosvirksomhed, der opretter salgsordrer, er det ofte svært at overskue det samlede nettobehov og prioriteter, det man også kalder ”First Come First Served”, på en given vare. Derfor er ATP-løsningen lavet så den automatisk løser denne ellers komplekse opgave”, fortæller Lasse Andersen, Logistics Lead i Bredana Axcite.

Der er dog en række faktorer, som standardløsningen ikke tager højde for.

”Microsofts standardløsning tilbyder et fint framework, men der er nogle nuancer, som den ikke tager med i beregningen. Den tager eksempelvis ikke højde for, at forsyningskæden er dynamisk, og at der efter ordreoprettelsen kan være en ”fallback” på varens faktiske leveringstid”. 

”Vi oplever også en efterspørgsel fra vores kunder på en løsning, der kan arbejde med en indlagringstid på en tilgang før varen er klar til at blive plukket og sendt. Standardløsningen tager ikke højde for de klassiske kundebehov eller for forsyningskædens uplanlagte udsving. Derfor har vi udviklet en tillægsløsning til standardløsningen, som imødekommer disse kundebehov,” fortæller Lasse Andersen.

Bliv proaktiv med Axcite Sales

Som tillægsløsning til Microsofts standardsalgsmodul, har Bredana Axcite udviklet Axcite Sales, som er et modul der blandt andet optimerer salgsordreprocessen. I løsningen findes eksempelvis en udvidelse af standard ATP-løsningen.

Med udvidelsen får virksomheder en mere præcis angivelse af den bekræftede leveringsdato, som ikke kun tager højde for en given indlagringstid på en tilgang, men også sikrer, at leveringsdatoen løbende genberegnes og opdateres på baggrund af ny viden; eksempelvis at forventede tilgange bliver forsinkede eller eksisterende lagerbeholdninger er beskadigede.

Med Sales Add-on-modulet får du en række ekstra datofelter, så du nemt kan følge eventuelle ændringer i leveringsdatoer.

Hver nat genberegnes leveringstiden, og hvis nye leveringstidspunkter udregnes, angiver systemet hvilke kunder, der skal informeres om de ændrede leveringsdatoer.

”Med udvidelsen i Axcite Sales bliver en stor del af den manuelle opfølgning overflødiggjort, og behovet for at holde styr på komplekse mellemregninger fjernes. Dermed reduceres risikoen for fejl i bekræftede leveringsdatoer betragteligt. Virksomhederne kan ligeledes proaktivt give kunderne besked om leveringsdatoen, hvis den ændrer sig, hvilket giver bedre kundeservice, ” fortæller Lasse Andersen.

Konsolideringsdato optimerer styring af pluk og forsendelse

I tillægsløsningen findes også en konsolideringsfunktion, der kan konsolidere salgsordrelinjer, således at de håndteres som én forsendelse. Med denne funktionalitet kan man således lettere vurdere om varer skal sendes samlet i én stor leverance eller få mindre leverancer til kunden.

Denne konsolideringsfunktion giver også en særlig fordel i forhold til frigivelse af pluk, da man lettere kan overskue om varerne skal plukkes og sendes samlet. Eksempelvis kan der i et batch frigives pluk på alle de salgsordrelinjer, der har bekræftet afsendelsesdato mindre dags dato + to dage.

Billede 1: Her ses en ordre bestående af fire salgsordrelinjer med fire forskellige bekræftede leveringsdatoer.

Billede 2: Ved hjælp af konsolideringsfunktionen kan flere eller alle salgsordrelinjer grupperes med samme bekræftede leveringsdato.

Billede 3: Den nye bekræftede leveringsdato overskrives for samtlige salgsordrelinjer, som havde bekræftet leveringsdato på eller før den nye konsolideringsdato.

Udover udvidelsen til ATP-beregning og konsolidering af salgsordrelinjer, findes der i Axcite Sales, også reservation af salgsordrelinker og import af salgsordrelinjer fra fil.

Har du spørgsmål til ovenstående løsning eller vil vide mere om Axcite Sales-modulet, er du velkommen til at kontakte os.

Vi er specialister i Microsoft Dynamics 365

Vi er særligt stolte af vores certificering som Microsoft-partner med speciale i Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management og Finance. Det betyder nemlig, at du er garanteret markedsledende ERP-produkter af høj kvalitet og sikkerhed.

Læs mere om vores løsninger

Vil du vide mere om Axcite Sales?

Vi vil gerne demonstrere løsningen, og tage en snak om, hvordan den kan hjælpe dig. 

keyboard_arrow_up