6 bud til at opnå robusthed i sin forsyningskæde

2023 JUNI // 4 MIN

For at opnå robusthed i sin forsyningskæde, er der flere vigtige områder, der skal fokus på.

Få vores 6 konkrete bud på indsatsområder, der kan kigges på for at lykkes.

Danske virksomheder oplever stadig udfordringer i deres forsyningskæder, som følge af forstyrrelser. Disse udfordringer medfører en mere usikker markedssituation for virksomhederne, som sammen med den generelle kompleksitet i forsyningskæderne, kalder på nødvendige ændringer.

Mange virksomheder erkender også, at deres forsyningskæder ikke har været tilstrækkeligt robuste, til at imødegå de ændrede forhold. Dette kan i sidste ende påvirke kundernes opfattelse af virksomheden som leverandør.

Netop derfor ser vi behovet for konkrete værktøjer til at skabe de nødvendige forandringer. Her præsenterer vi vores "6 bud" på områder, hvor du med fordel kan optimere for at skabe en mere robust forsyningskæde i din virksomhed.

1. Kortlæg din forsyningskæde

Det er afgørende at opnå fælles forståelse af virksomhedens forsyningskæde på tværs af de enkelte funktionsområder. Uden en detaljeret kortlægning er det umuligt at identificere sårbarhederne i forsyningskæden, både ved ændringer i efterspørgslen og ved disruptioner, der påvirker råvareforsyningen.

En kortlægning af forsyningskæden bør som minimum indeholde følgende:

 • Leverandører: Lead times, spend (budgetteret)
 • Råvare og komponentlager: Hvilke varekategorier holdes på lager? Hvilke varekategorier købes direkte til produktion?
 • Produktion, montage og test: Hvilke hovedprocesser findes på hvilke lokationer? Hvilken produktions konfiguration? Engineer to order, assemble to order eller make to stock?  Hvor mange timelønnede? Hvor mange skift?
 • Færdigvarelager: Lead times, sikkerhedslager pr. varekategori
 • Kunder: Kundesegmenter og forventet salg pr. segment

Detaljegraden af kortlægningen skal ikke nødvendigvis være megte detaljeret. Et kort som dette giver et fint overblik:

Vi kan i Bredana hjælpe din virksomhed med at få kortlagt forsyningskæden.

2. Segmenter dine produkter

Når kortlægning af virksomhedens forsyningskæde er på plads, er det hensigtsmæssigt at foretage en produktsegmentering af virksomhedens produkter. Dette sikrer korrekt tidsstyring og den rette strategi for hvert segment.

Det er vigtigt at vurdere de økonomiske konsekvenser af produkterne for bundlinjen. Ikke alle produkter har samme værdi, og derfor bør man ikke bruge lige meget tid på dem.

En dobbeltsidet ABC/XYZ-analyse kan give et overblik og danne grundlag for den strategi, der skal lægges for håndtering af produkterne. Resultatet vil give en klar opfattelse af, hvilke produkter der fortjener investering af tid, og hvilke der skal nedprioriteres.

Vores modulpakke Axcite Product Mangement kan hjælpe jer med at lave segmenteringen. Læs mere om det her.

3. Få styr på forecasting

Når vi har styr på produktsegmenteringen, er vi også i stand til at identificere de produkter, der er særligt volatile og dermed udgør risici i forsyningskæden.

Baseret på efterspørgslen kan vi nu beslutte, hvilke produkter der skal forecastes og ikke mindst, hvordan. Det er afgørende at være opmærksom på ændringer i efterspørgslen, og derfor er det ikke tilstrækkeligt at foretage en årlig salgsforecasting.

Vi anbefaler at foretage månedlige forecastinger og implementere Sales and Operations Planning (S&OP) for at følge tendenser, håndtere ændringer i efterspørgslen, og for at opretholde en høj servicegrad.

4. Vælg en leverandørstrategi

For strategiske produkter og "flaskehalsprodukter" er det afgørende at have en mitigationsstrategi og vælge de rette leverandører fra starten.

For strategiske produkter anbefales det at indgå partnerskaber med de vigtigste leverandører og opbygge relationer, der er baseret på lighed og ikke blot transaktioner. For "flaskehalsprodukter" bør man etablere en Dual Sourcing-struktur med mindst to leverandører, der kan levere produkterne. Hvis kun én leverandør er tilgængelig, skal der indgås et strategisk samarbejde.

Dynamics 365 FO gør det muligt at håndtere hele leverandørudvælgelsesprocessen, og implementere Dual Sourcing. Ved at anvende Dynamics 365 FO og ovenstående strategier, kan man i høj grad reducere afhængigheden af kritiske leverandører.

5. Modulariser dine produkter

Ved at opdele produkter i moduler kan afhængigheden af specifikke leverandører mindskes, og risikoen for produktionsstop og råvaremangel kan reduceres. Stræb derfor efter standardiserede komponenter, og udskift moduler uden at påvirke hele produktet.

Modularisering muliggør hurtigere innovation, og øger fleksibilitet og robusthed i forsyningskæden.

Ved at anvende modulet Engineering Change Management i Dynamics 365 FO, kan ændringsordrer let og effektivt styres. ECM gør det nemt at gennemskue de økonomiske konsekvenser af en ændring og implementeringen kan spores i styret proces. 

Lær mere om Engineering Change Managent på vores on-demand webinar

6. Lagerbeholdning og varedisponering

For at minimere administration forbundet med genbestilling og håndtering af varer kan vi lade ERP-systemet generere automatiske ordreforslag, når varen har nået minimumslagermængden. Det er meget effektivt, men for at sikre, at vi hverken har for meget eller for lidt på lager, skal disse minimumslagermængder genberegnes hyppigt baseret på efterspørgslen.

Hvis de ikke genberegnes hyppigt, vil vi i langt de fleste tilfælde bestille varer hjem på et forældet grundlag.

Demand Driven MRP er en ny måde at disponere varer på i Dynamics 365 FO. DDMRP kan effektivt danne ordreforslag baseret på kvalificeret efterspørgsel ved at genberegne minimumsmængder og bufferniveauer fra dag til dag. På den måde vil man altid have et minimumslagerniveau, der svarer til den aktuelle situation.

Alternativt til DDMRP findes klassik MRP. Klassisk MRP bygger på forecast, minimumslagre og faktisk efterspørgsel. Axite Procurement indeholder en stærk udvidelses til D365’s indbyggede forecast-modul.

Axcite Procurement indeholder desuden vores Kanban-funktion, der gør det nemt at genbestille hjælpevarer og klassiske C-varer til produktion eller lageret, helt uden administration. En lagermedarbejder skal blot scanne et Kanban-kort, når minimumsmængden er nået – herefter vil D365 sørge for, at varen kommer med på næste indkøbsordre til leverandøren.

Så hvad kan vi konkludere?

Moderne virksomheder er nødt til at sikre robusthed i sine forsyningskæder for at forblive konkurrencedygtige. Vi anbefaler at have styr på følgende:

 • Kortlægning af forsyningskæden for at identificere sårbarheder, der gør din virksomheds forsyningskæde skrøbelig.
 • Produktsegmentering til prioritering og udvikling af strategier, så du bruger din tid korrekt og fokuserer på det vigtige. C-varer skal altid være på lager i tilstrækkelige mængder, da de ikke udgør en økonomisk risiko. Hyppige mindre leverancer af strategiske og dyre komponenter giver bedre lagerbinding og mindre risiko for at løbe tør.
 • Præcis forecasting, der tager højde for ændringer i efterspørgslen. S&OP er en fremragende måde at lette denne proces på, mens D365 og Axcite Procurement gør det nemt for dig at genere forecastet ved hjælp af Machine Learning og manuelle inputs.
 • Valg af de rette leverandører for at sikre forsyningen af strategiske komponenter og dual sourcing for at mindske afhængigheden af en enkelt leverandør.
 • Modularisering af produkterne for at opnå fleksibilitet og hurtig omstilling, hvis en komponent ikke længere kan skaffes.
 • Effektiv lagerstyring og regelmæssig genberegning af minimumslagermængder for at sikre, at mængderne svarer til den aktuelle efterspørgsel.

Ved at følge disse 6 gode anbefalinger, sammen med Dynamics 365 FO, kan jeres virksomhed skabe en mere robust forsyningskæde, som vil sikre virksomhedens fortsætte vækst, højne leveringsevnen og give jeres kunder tryghed for at I er en stabil leverandør i fremtiden.

Mere inspiration?

Forecasting er udfordrende, selv i perioder hvor efterspørgslen er stabil. Endnu sværere er det i perioder med høj variation i efterspørgslen. Det forsøger det nye værktøj Demand Driven MRP at hjælpe med.

I denne e-bog retter vi blikket mod de 3 væsentligste fordele ved DDMRP. Du får også et indblik i, hvordan du kan bruge værktøjet i praksis, og hvordan det sættes op i Dynamics 365.

Download her

Vi er specialister i Microsoft Dynamics 365

Vi er særligt stolte af vores certificering som Microsoft-partner med speciale i Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management og Finance. Det betyder nemlig, at du er garanteret markedsledende ERP-produkter af høj kvalitet og sikkerhed.

Læs mere om vores løsninger

Vil du vide mere?

Vi gerne dele ud af vores viden og erfaringer. Udfyld kontaktformularen, og vi vender hurtigst muligt tilbage. 

 

keyboard_arrow_up