Vestfrost

Opgradering til Dynamics AX giver mange fordele

Den papirløse produktions- og lagerløsning, hvor alle data scannes direkte ind i Dynamics AX, har medført færre produktionsstop og givet Vestfrost i Esbjerg en præcis viden om, hvor mange ressourcer der bruges til at producere en vare.

Vestfrost

Branche: Produktion

Størrelse: Mellemstor

Løsninger: 

Præcise styklister og stram lagerstyring giver færre produktionsstop

Vestfrost i Esbjerg, der producerer køleskabe og frysebokse til blandt andet nogle af verdens mest kendte mærkevarevirksomheder, har opnået en stribe fordele ved at skifte en meget tilrettet og ”decentral” XAL ud med Dynamics AX, som ligger tæt på standard. Ikke mindst har den parpirløse produktions- og lagerstyring, hvor alle data scannes direkte ind i Dynamics AX, ført til færre produktionsstop og givet virksomheden en præcis viden om, hvor mange ressourcer der bruges til at producere en vare. 

De færre produktionsstop skyldes - ganske enkelt - at Vestfrost har fået fuldstændig styr på lagerbeholdningerne ved hjælp af Bredanas Pocket stregkodeløsning, fortæller AX-ansvarlig Paw H. Mouritzen og driftsleder Peter S. Bjerring.  

”Tidligere havde vi også en stregkodeløsning på lageret, men den var ikke integreret med vores ERP løsning, og det førte til nogle unøjagtigheder, som betød, at vi af og til måtte stoppe en produktion, fordi vi manglede en eller flere dele,” siger Peter S. Bjerring. 

”Med Pocket er lagerstyringen blevet en integreret del af Dynamics AX. Dét og den generelt strammere styring af lageret betyder, at vi er helt sikre på, hvad vi har liggende, så vores indkøbere kan disponere ud fra det i rette tid,” siger Paw H. Mouritzen. 

Peter S. Bjerring konkluderer, at det har givet en tidsmæssig besparelse. 

”Tidligere brugte vi jo tid på at løse problemerne i forbindelse med produktionsstop,” siger han. 

”Pocket har også givet en bedre lokationsstyring, så det er nemmere at finde delene frem. Vi sparer helt sikkert tid her,” siger Peter S. Bjerring. 

Der er også store tidsbesparelser ved lageroptælling, for da lageret konstant er opgjort i systemet, kan man helt spare optællingen og nøjes med stikprøver.

”Pocket har også givet en bedre lokationsstyring, så det er nemmere at finde delene frem. Vi sparer helt sikkert tid her.”

Peter S. Bjerring driftsleder, Vestfrost

Hvert apparat har sin egen nummerplade

Vestfrosts produktion er opbygget med produktionslinjer, og når et køleskab eller en fryseboks starter sin tur på samlebåndet, får apparatet en ”nummerplade”. 

”Det er en ”fødelsattest” med serienummer og forskellige stregkoder, og hver gang en medarbejder afslutter et job og starter på et nyt, ”skyder” han/hun stregkoderne på begge apparater. For at sikre det rigtige udgangspunkt er Shop Floor Control modulet i Dynamics AX indstillet, så medarbejderen automatisk registreres på sit sædvanlige job, når vedkommende møder,” fortæller Paw H. Mouritzen.

På den måde opgøres tidsforbruget mere præcist, og da styklisterne også er blevet mere præcise, kommer Dynamics AX til at indeholde de helt rigtige data om ressourceforbruget.  

”Det har gjort det væsentligt nemmere for os at opgøre produktionsomkostningen og synliggøre spændet mellem produktionspris og salgspris,” siger Paw H. Mouritzen. 

”Med systemets Business Intelligence funktioner kan vi splitte tallene op og se forbrugt arbejdstid på de enkelte produktioner. Det har gjort, at vi er blevet meget bedre til at følge op på tidsforbruget i produktionen,” siger Paw H. Mouritzen. 

Tidligere blev disse opgørelser kørt manuelt. Vestfrost opgjorde, hvad der var produceret, og dividerede tidsforbruget op i antallet – med al den usikkerhed der ligger i denne fremgangsmåde. 

Dengang blev data heller ikke delt på samme effektive måde i organisationen som nu, hvor eksempelvis økonomifunktionen kan gå direkte ind i systemet og aflæse materiale- og tidsforbrug på produktionerne. 

Peter S. Bjerring tilføjer, at spild nu også opgøres helt nøjagtigt.

”Vi havde tillid til, at Bredana kunne løfte opgaven ud over en én-til-én-konvertering, og set i bakspejlet var det den helt rigtige beslutning.” 

Paw H. Mouritzen AX-ansvarlig, Vestfrost

Præcise styklister

Dynamics AX er stærk til styring af produktioner med styklister, og det har Vestfrost stor fordel af. 

Systemet holder styr på delene i de mange forskellige køleskabe og frysebokse til handel, restaurant og biomedicin, og i modsætning til tidligere, er de altid præcise. 

”Med det gamle system kunne en fejl i en stykliste køre videre i lang tid, inden den blev opdaget, hvilket var medvirkende til forkert lageropgørelse,” fortæller Peter S. Bjerring. 

”Med Dynamics AX er vi sikre på, at det, der udleveres til en produktion, også er det, der bruges,” siger han. 

Fra Danmarks mest tilrettede XAL til Dynamics AX med få tilretninger

Vestfrost var faktisk ikke voldsomt utilfreds med den gamle XAL, da beslutningen om at skifte til Dynamics AX blev taget. 

”Vi havde Danmarks mest tilrettede XAL, som løste opgaverne rundt om i virksomheden. Men det var en meget decentral og brugerstyret løsning, og vi havde ikke rigtigt tillid til data,” fortæller Paw H. Mouritzen. 

”Integreret lagerstyring var blandt kravene til vores nye system, som også langt hen ad vejen skulle være en standardløsning. 

Paw H. Mouritzen fortæller, at der blev udpeget fire mulige leverandører af Dynamics AX, og Bredana var den, der kom tættest på at forstå og dermed understøtte virksomhedens processer. 

”Vi havde tillid til, at Bredana kunne løfte opgaven ud over en én-til-én-konvertering, og set i bakspejlet var det den helt rigtige beslutning,” siger Paw H. Mouritzen. 

Vestfrost valgte også at benytte Bredana som leverandør af infrastruktur i form af servere og hardware. 

”Det gjorde vi for at få en fælles leverandør af hele løsningen, så ansvaret er placeret et sted,” siger Paw H. Mouritzen. 

Fakta om Vestfrost

Vestfrost blev grundlagt af Arne Højvig i 1963 som en videreførelse af det daværende Artika, der producerede hjemmefrysere. 

I 1973 købte Electrolux 50 procent af aktierne, og i de følgende årtier voksede Vestfrost til en virksomhed med 2000 ansatte. 

Konkurrence fra billigere produktionslande førte i 2007 til en opsplitning i Household, som senere blev solgt fra, og Business Solutions. 

Vestfrost er i dag en solid virksomhed med cirka 400 ansatte i Esbjerg og Ungarn. Den producerer køleskabe og frysebokse i Private Label til handel, restaurant og biomedicin. 

En af kernekompetencerne er at kombinere køleteknologi med marketing og udvikle køleskabe og frysere, som medvirker til at sælge varen. 

Det gør Vestfrost så overbevisende, at nogle af verdens stærkeste mærkevarevirksomheder er blandt kunderne

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig?

Vi vil meget gerne dele vores erfaringer med dig. Naturligvis uforpligtende og uden beregning.

keyboard_arrow_up