Bogense Plast

Microsoft Dynamics AX styrker plastvirksomhed i global konkurrence

Bogense Plast styrker deres konkurrencefordele med Dynamics AX forstærket af Bredana Axcites egne tillægsløsninger. Resultatet er bedre indblik og overblik over deres produktion og effektivisering af vitale processer i produktionskæden.

Bogense Plast

Branche: Produktion

Størrelse: Mellemstor

Løsninger: 

Automatisering skaber vækst

Bogense Plast er leverandør til nogle af verdens førende virksomheder på deres respektive felter, og 60 procent af plastemnerne fra den nordfynske virksomhed går til eksport. Det er hovedsageligt danske virksomheder, der køber ind på hjemmemarkedet, hvor de er sikre på en høj kvalitet.

Men på trods af tætte relationer og samarbejde om udvikling er Bogense Plast i skarp konkurrence med producenter både syd for Danmark og i Østen. 

”Det kan være ned til en øre pr. emne, vi konkurrerer på, fortæller produktions- og logistikchef Anja Drewsen, Bogense Plast. 

Automatisering af produktionen med blandt andet industrirobotter er stærkt medvirkende til, at Bogense Plast ikke alene kan fastholde sine gode kunderelationer – men også opnå vækst år for år. 

Et andet værktøj er det nye virksomhedssystem Dynamics AX 2012 R3. 

Det blev taget i brug lige før sommerferien 2015 og afløser et branchesystem, som var under udfasning. Det gamle system løste opgaverne fint på mange områder og med mange subsystemer. 

Efter overgangen til Dynamics AX 2012 er der dog ingen som helst tvivl om, at systemet på en helt anden måde end det hidtidige medvirker til at styrke Bogense Plast. 

”Dynamics AX giver os en konkurrencemæssig fordel i form af, at vi kan servicere vores kunder med data. Endvidere har vi fået styr på egne omkostninger og langt bedre overblik over forretningen,” lyder Anja Drewsens konklusion. 

”Der kommer generelt mere og mere produktion tilbage til Danmark fra eksempelvis Kina. Jeg tror, det skyldes, at aftagerne begynder at regne lidt mere på den totale omkostning ved outsourcing og tage kvalitetsomkostninger og leveringstid med i kalkulationen. 

”Vi kan godt konkurrere på pris, men det kræver, at vi har fuldstændig styr på omkostningerne. Det gælder om at få så få hænder på som muligt, og det hjælper Dynamics AX os med,” siger Anja Drewsen.

Vi havde samtaler med flere og valgte Bredana på baggrund af en tilbudsrunde, en rigtig god kemi og en tilgang til projektet, som gav os tillid til, at Bredana kunne løfte opgaven.

Anja Drewsen produktions- og logistikchef, Bogense Plast

Dynamics AX giver 360 graders overblik

Dynamics AX har erstattet subsystemerne – blandt andet rapportering, hvor data tidligere skulle trækkes manuelt ud og sættes op i et Excel ark. 

”Nu har vi fået et logistikark på basis af en kube, som giver os et 360 graders overblik over kunde, vare, forecast, salg og alle produktions- og kvalitetsdata. Det kommer vi til at spare mange ressourcer på, som i stedet kan bruges til udvikling,” siger Anja Drewsen. 

Ordrebehandling er et andet område, hvor Dynamics AX har gjort en kæmpe forskel. 

”Det gamle system var omstændeligt. Nu navigerer vi nemt rundt og kan hurtigt se, om en vare er tilgængelig. Vi kan udføre flere funktioner med det samme personale,” siger Anja Drewsen. 

Nogle af de sparede ressourcer bliver brugt til at efterkomme et krav fra kunderne om FIFO (first in first out) på lageret. 

”Vi har indført batchstyring, og vælger nu altid de ældste varer først, fordi der hen ad vejen kan ske ændringer af produktspecifikationer,” siger Anja Drewsen.

Lagre passer til kundens aftræk

Dynamics AX har også vendt op og ned på hele forecast-området, som ikke kunne håndteres i det gamle system. 

”Nu importerer vi kundens forecast i Excel direkte ind i Dynamics AX. Det betyder, at vi kan planlægge mere optimalt, og producere mængder, der passer til kundens aftræk. Vi har fået bedre overblik over, hvor mange råvarer, vi skal bruge, og kan dermed informere vores leverandører om, hvad vi forventer.” 

”Forecast og logistikarket giver et kanon overblik. Vi har opnået højere leveringssikkerhed hele vejen rundt og vil kunne nedbringe vores lagerbeholdninger gennem højere omsætningshastighed,” siger Anja Drewsen. 

Produktionsplanlægningen sker i systemet Barco med integration til ERP systemet. 

”Data udveksles mellem de to systemer. På basis af salgsordren dannes behovsberegning og produktionsforslag i Dynamics AX, som så sendes over i Barco, hvor planlægningen sker. Nå varen er produceret, går data tilbage til Dynamics AX,” fortæller Anja Drewsen. 

”Systemet er nemt at bruge, og vi leverer til tiden. Vores leveringsperformance ligger mellem 98 og 100 procent.”

Anja Drewsen produktions- og logistikchef, Bogense Plast

Leveringsperformance mellem 98 og 100 procent

Bogense Plast har valgt at valgt at optimere lagerarbejdet med Bredana Axcites tillægsmodul Axcite Pocket, som er en stregkodeløsning, der flytter Dynamics AX funktionaliteten ud på håndholdte enheder. I dette tilfælde tablet PC’er med scannere. 

Pocket styrer både indlagring og plukning, og opdatering af Dynmaics AX’ ordrebeholding sker i realtid, så salg, indkøb og forsendelse kan følge med. 

”Systemet er nemt at bruge, og vi leverer til tiden. Vores leveringsperformance ligger mellem 98 og 100 procent,” siger Anja Drewsen. 

Smart styring af underleverandører

Bogense Plast producerer plastemner, som indgår i andre virksomheders produkter. 

I nogle tilfælde benytter Bogense Plast underleverandører til montering af eksempelvis en metaldel i et emne. 

”I vores gamle system var det omstændeligt at få en vare ud og ind til underleverandøren. Nu kan vi på vores færdigvare danne en indkøbsordre til underleverandøren og dermed bygge en produktion ovenpå, som trækker råvaren fra os selv. 

Opdatering af prislister automatiseret

Prislisterne er også blevet nemmere at opdatere, og kalkulationerne er blevet skarpere. 

”Før det nye system trak vi priserne manuelt ud i Excel ark, rettede dem til og tastede dem ind igen,” fortæller Anja Drewsen. 

”Nu er hele processen automatiseret i Dynamics AX, og opdatering af salgspriserne sker på baggrund af  datagrundlaget, idet systemet beregner en salgspris ud fra det underliggende forbrug af ressourcer og råvarer,” siger Anja Drewsen.

Klart bedre økonomisk overblik

Med Dynamics AX 2012 R3 har det økonomiske overblik også fået et løft. 

”Vi har opnået et klart bedre overblik. Det kræver naturligvis datadisciplin – men vi kan allerede nu se, hvad vi får ud af det,” siger Anja Drewsen. 

Månedsregnskabet er klar 14 dage tidligere end med det gamle system. 

Vi er nødt til at vide, hvor vi er med forretningen, så vi kan reagere på forandringer og sætte så hurtigt ind som muligt. Vi arbejder konstant på at optimere vores bundlinje for at stå stærkt i konkurrencen, og vi skal vide, om vi er på rette vej,” siger Anja Drewsen. 

Bogense Plast A/S beskæftiger cirka 75 medarbejdere med produktion af højkvalitetsplastemner - lige fra maskindele til kendte designprodukter. Produktionen er kendetegnet ved ny teknologi, høj grad af automation, orden og systematik. 

Bredana valgt på forretningsindsigt

Mange af Bredana Axcites konsulenter har selv arbejdet i industrien, og det blev afgørende for valg af leverandør af Dynamics AX løsningen, fortæller Anja Drewsen. 

"At en af konsulenterne var produktionsingeniør og havde arbejdet i plastindustrien var et vigtigt element, for det gjorde, at vores problemstillinger blev rigtigt forstået og løsningerne tilsvarende gode,” siger Anja Drewsen. 

Virksomheden havde skudt projektet lidt foran sig. 

”Jeg havde opfattelsen af, at vi stod over for et kæmpeprojekt, vi ville få svært ved at komme igennem. Men det gik rigtig godt, og vores øverste direktør Freddy Tindhof udtalte, at han var forundret over, man kunne køre et system ind så nemt.” 

Projektet blev gennemført ved hjælp af Bredana Axcites agile projektmodel, som både afstemmer forventninger til budget og tidsplan og byder på agil projektudvikling. 

”Involveringen af medarbejderne i de agile udviklingssprint virkede rigtig godt. Medarbejderne føler, at de er med i processen,” siger Anja Drewsen. 

Hele operationen er papirløs - bortset fra stregkodelabels. 

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig?

Vi vil meget gerne dele vores erfaringer med dig. Naturligvis uforpligtende og uden beregning.

keyboard_arrow_up