Product Lifecycle Management

Få styr på dit produkts livscyklus med Axcite Product Management

Juni 2020 // 5 MIN

Product Lifecycle Management er en central disciplin, når virksomheder skal håndtere samtlige tilgængelige data om deres produkter. Det kræver stærke værktøjer, der effektivt kan styre produktet igennem dens livscyklus.

Axcite Product Management er en optimal løsning, der både letter administrationen af stamdata, øger datakvalitet og understøtter kommercialiseringen af produkter. Udvidelser i modulet gør det ideelt til administration af en vares livscyklus. 

Af Thomas P. Frantzen, Product Manager og partner, Bredana Axcite

Product Lifecycle Management (PLM) er en systematisk tilgang til at håndtere de forskellige faser, som et produkt gennemgår fra selve design- eller udviklingsfasen til produktet udgår af sortiment eller tages af markedet. 

For enhver virksomhed med varer er administrationen af varens livscyklus en helt central proces. Opgaven er ikke helt den samme for indkøbte og producerede varer, fordi man for sidstnævnte også skal håndtere konceptualisering, design og prototyping i et detailniveau, der sjældent er nødvendigt for indkøbte varer, da disse som regel primært håndteres af leverandøren.

De klassiske stadier i et produkts livscyklus omfatter:

  • Prototype. Varen er endnu ikke salgsmoden – der foregår måske dialog med leverandøren, og vi ønsker at kunne modne varen yderligere, før den gøres tilgængelig for salg.
  • Introduktion. Varen er frigivet til salg, men vi har endnu ikke en pålidelig salgshistorik, der viser varens forventede aftræk.
  • Modenhed. Varen er nu en stabil del af sortimentet, og vi har et solidt kendskab til varens efterspørgsel.
  • Udfasning. Varens efterspørgsel er faldende, og vi ønsker at være forsigtige med disponering af varen – hvis vi da ikke blot er interesseret i at sælge det eksisterende lager.
  • Udgået. Varen er udgået af vores sortiment, og lageret er tømt/afskrevet.

Der knytter sig en række opgaver til hver fase, som den produktansvarlige skal kunne gennemføre i takt med, at varen bevæger sig igennem de forskellige faser.

I modenhedsfasen tilbringer varen det meste af sin levetid, og derfor er det en vigtigt fase at få styr på for altid sikre optimal lagerbeholdning, og i sidste ende maksimere varens rentabilitet.

Nye PLM-funktioner i Axcite Product Management 

Axcite Product Management er én af vores egenudviklede tillægsløsninger til Microsoft Dynamics 365 SCM. Modulet indeholder en række værktøjer til at lette administrationen af stamdata og øge kvaliteten generelt. Vi har netop udvidet modulet med en række PLM-funktioner, der gør det meget lettere at styre produktet gennem dets livscyklus. 

Nedenfor gennemgår vi nye PLM-funktioner, der vil sikre en mere effektiv håndtering af produktet i modenhedsfasen. Funktionerne er tiltænkt indkøbte varer, men kan i princippet også gælde for producerede varer. 

Segmentering

Administration af varer i modenhedsfasen er en opgave, der involverer langt mere end blot at monitorere, hvornår varen skifter til udfasning.

Vi har med Axcite Product Management introduceret en ekstra segmentering sammenlignet med out-the-box-løsningen, der kan opdateres periodisk for at sikre større kvalitet i varehåndteringen.

I Axcite Product Management er der indsat ekstra felter, som ikke er med i standardversionen. FMSN classification og felterne yderst til højre er en del af Axcite Product Management-modulet. 

FMSN klassifikation

Den første segmentering kaldes Fast/Medium/Slow/Not moving (FMSN), der anvendes til at ansætte en værdi for produktets aktivitet på lageret (reelt antal unikke pluk).

FMSN-klassifikation kan bruges aktivt i indlagringen af varer, så man hele tiden sikrer, at fast-movers automatisk placeres på optimale plukpladser.

Vi tilbyder endvidere funktioner til løbende at optimere lageret ved flytning af varer til de mest hensigtsmæssige områder i henhold til FMSN-værdi. 

FMSN-værdien bør endvidere bruges til at identificere kandidater til udfasning – varer, der bevæger sig fra F til M eller S er oplagte kandidater til udfasning.

XYZ-klassifikation

I Axcite Product Management har vi også introduceret en XYZ-klassifikation, som beregner variation i efterspørgslen (standardafvigelsen) i en brugerdefineret periode. Stabile varer med lav variation klassificeres som X-varer, mens varer med høj variation klassificeres som Z-varer.

Klassifikationen bør bruges til at vælge varedisponeringsstrategi. Varer med stabilt aftræk er oplagte kandidater til disponering ud fra historik, mens varer med mere springvis afsætning enten kan klassificeres som sæsonvarer eller varer med behovsdrevet disponering. 

XYZ kan ligeledes drive vurdering af leverandøraftaler - jo mere variation, desto større risiko.

ABC-klassifikation

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management tilbyder out-of-the-box en ABC-klassifikation. Her kan man med fordel kan klassificere varerne ud fra salgsværdi. En C-vare med lav salgsværdi bør selvsagt ikke have samme fokus som en A-vare med høj salgsværdi, men klassifikationen får endnu højere værdi, hvis man kombinerer denne med de to øvrige, så man får en matrix til styring af stamdata og aktiviteter.

Eksempel: En vare med en AZ-kombination bør have stor fokus i varedisponeringen, mens en tilsvarende CZ bør have minimal fokus.
 

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om løsningen, se en demonstration eller tage en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig, er du velkommen til at kontakte os nedenfor. 

 

Vi er specialister i Microsoft Dynamics 365

Vi er særligt stolte af vores certificering som Microsoft-partner med speciale i Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management og Finance. Det betyder nemlig, at du er garanteret markedsledende ERP-produkter af høj kvalitet og sikkerhed.

Læs mere om vores løsninger

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at høre mere eller se en demo af løsningen, er du velkommen til at kontakte os her.

keyboard_arrow_up