Produktnyhed

5 styrker ved nyt Engineering Change Management-modul til Dynamics 365

Tidligere på året frigav Microsoft det nye Engineering Change Management-modul til Dynamics 365 Supply Chain Management. I dette blogindlæg sætter vi fokus på fem væsentlige styrker ved modulet.  

Oktober 2021 // 5 MIN

Vi ser i stigende grad, at virksomheder inden for produktion, handel og distribution får kortere produktlivscyklusser, højere krav til kvalitet og større krav til holdbarhed og produktsikkerhed. Det gør også kravene højere til de værktøjer, der skal understøtte virksomhederne i at håndtere denne udvikling.

Virksomhederne har med andre ord brug for mere struktur, overblik og disciplin omkring produktprocesser og -data, og netop her kan Engineering Change Management-modulet være nyttigt.

Styring af produktdata, versionering og produktændringsadministration er blandt de funktioner, der bidrager til:

  • Reduktion af produktionsfejl
  • Reduktion af omkostninger ved håndtering af produktdata
  • Reduktion af spildtid ved designændringer 
  • Øget kontrol ved introduktion af nye produkter

I dette blogindlæg sætter vi fokus på fem væsentlige styrker i modulet, som gør det muligt at understøtte og optimere forsyningskæden.

1. Større overblik med versionering

Engineering products udvikler sig over tid, og der kan være flere grunde til at foretage ændringer dem. Foretages disse ændringer uden versionsstyring, er det nemt at miste overblikket over, hvilke versioner der er på lager og kan sælges til kunderne. Versionsstyringen sikrer, at man altid har kontrol over, hvad der specifikt er leveret til den enkelte kunde.

Versionsstyring kan i Engineering Change Management-modulet køres på to måder: blød eller hård. I den bløde versionsstyring er versionsnummeret blot et løbenummer for produktet. Den enkelte version bliver derved ikke sporet i lagerposteringer eller videre rundt i systemet. I den hårde versionsstyring bliver selve versionen en produktdimension, der indgår i lagerstyringen.

Eksempelvis skal der ved salg af en vare angives, hvilken version der sælges, når man vælger den hårde versionsstyring. Ved lagerføring skal det ligeledes angives, hvor mange styk af hver version, der lagerføres. Der kan tildeles ruter og styklister til de enkelte engineering-versioner.

2. Optimeret struktur på produktændringer

De fleste virksomheder vil opleve at skulle foretage ændringer til en vare. Det kan eksempelvis være, at en vare kommer retur gentagende gange, eller at nye sikkerhedskrav gør ændringer nødvendige. Struktur og godt overblik sikrer, at de rette ændringer foretages, at ændringerne dokumenteres samt at virkningen efterfølgende kan vurderes. 

Ved oprettelse af en change request kan man anmode om ændringer til produktet og styre ændringsprocessen fra anmodning til frigivelse. Det kan være ændringer på selve produktet, styklisten eller ruten.

Ændringerne kan have effekt på versioneringen af produktet, og en ny version kan oprettes efter behov. 

3. Autorisede ændringer af stamdata

I kan måske nikke genkendende til, at stamdata på et produkt enten er mangelfulde og/eller forkerte. Det kan være svært at spore, hvor fejlen er opstået og dermed forhindre den i at forekomme igen, hvis ændringer kan foretages af flere forskellige medarbejdere. Hvem har ansvaret? Uklare retningslinjer for, hvem der har ansvaret for oprettelse af stamdata, korrekthed og vedligehold kan forvolde problemer senere i processen.

Med centralized product data management kan produktet styres fra en engineering organization/product owner. Konkret har I med Engineering Change Management-modulet mulighed for at udpege et selskab eller et team af medarbejdere, der er ansvarlig(e) for ændringer, produktoprettelse, sikring af stamdata, styklister, ruter m.m. På den måde kan kun autoriserede medarbejdere foretage ændringer på et produkt. 

Ved at centralisere ansvaret for stamdata skaber I en klar struktur omkring oprettelse og vedligehold. I undgår mangelfulde stamdata og ændringer i strid med jeres retningslinjer.

4. Sikring af stamdata inden produktet tages i brug

Det kan være en besværlig og kompliceret proces at sikre, at alt data er på plads, inden et produkt frigives og tages i brug. Uden faste rammer for, hvad der skal være på plads, kan opgaven hurtigt blive uoverskuelig og føre til fejl og mangler. 

En engineering product category danner base for oprettelse af et engineering product. Hver kategori indeholder en række forudbestemte værdier og politikker, som gør produktoprettelse og frivigelse nemmere at overskue og gå til. Der kan blandt andet opsættes en readiness policy og en release policy. Igennem en række procedurer kan man blandt andet sikre, at data på produktet er korrekte, inden produktet tages i brug. 

5. Undgå salg af ikke-færdige produkter

Måske ønsker I ikke, at alle versioner af en vare skal kunne sælges. I vil for eksempel for en periode kun sælge den røde version af en cykel, men ikke den gule og grønne. Den røde cykel kan tildeles et stadie, der tillader salg, imens de andre versioner kan tildeles et stadie, der blokerer salg. 

For et engineering product betyder det altså, at livscyklusstadiet er bundet op på den enkelte version af produktet. Livscyklusstadiet kan derved bruges til at kontrollere, hvilke transaktioner, der er tilladte for de forskellige versioner af produktet, idet forskellige versioner kan være i forskellige stadier.  

 

Et modul med stor forretningsværdi

Således satte vi fokus på fem store fordele ved Engineering Change Management-modulet til Dynamics 365 Supply Change Management. Opsummeret gør modulet med sine store styrker det muligt at skabe større struktur, overblik og disciplin omkring processer og data, hvilke har væsentlig betydning for virksomheder inden for produktion, handel og distribution i dag.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er interesseret i at høre mere om modulet, og hvordan det kan understøtte jeres forretning. Ring til os på telefon 70 10 20 28 eller mail axcite@axcite.dk. Du kan også udfylde kontaktformularen nedenfor, hvis vi skal kontakte dig i stedet.

Vi er specialister i Microsoft Dynamics 365

Vi er særligt stolte af vores certificering som Microsoft-partner med speciale i Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management og Finance. Det betyder nemlig, at du er garanteret markedsledende ERP-produkter af høj kvalitet og sikkerhed.

Læs mere om vores løsninger

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at høre mere eller se en demo af kanban-funktionen, er du velkommen til at kontakte os her.

keyboard_arrow_up